Åbningstider & Priser

Åbningstider

Mandag   kl. 6.30 - 16.30 Tirsdag    kl. 6.30 - 16.30  Onsdag   kl. 6.30 - 16.30  Torsdag   kl. 6.30 - 16.30 Fredag     kl. 6.30 - 15.30         

Der er åbent 2 lørdage om året, i tidsrummet kl. 6.30 - 16.30.    

Lørdag den 9. marts og 2. november 2019.

Er der et andet behov, hører jeg gerne herom (dog max. 48 timer).

Indmeldelse

Skriv gerne jeres/dit barn op i god tid, eller ring for en uforpligtende snak/besøg.

Pasningsaftalen og ansøgning (ansøgning om tilskud hos Kommune) skal være aftalt senest 1 månede før i Odense Kommune og 2 måneder før i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der gøres opmærksom på at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3 mdr.

Kommunalt tilskud

For at være berettiget til kommunalt tilskud, til privat børnepasser, er det vigtigt at  barnet skal være opskrevet på den kommunale venteliste, hos Pladsanvisningen. Når I bliver kontaktet og tilbudt plads, skal I blot tak nej til tilbuddet, da I har valgt en privat pasningsordning.

Tilskuddet udbetales ca. den 10. i måneden i Odense kommune og ca. slutningen af den pågældende måned i Faaborg Midtfyn Kommune. 

Se links - Odense Kommune:

https://www.odense.dk/borger/familie%20boern%20og%20unge/pasning/private%20pasningsordninger/tilskud

https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/pasning/private-pasningsordninger/tilskud-til-privat-boernepasning

Se links - Faaborg Midtfyn Kommune:

https://www.fmk.dk/borger/familie-boern-og-unge/boernepasning/private-dagtilbud/tilskud-til-privat-pasning-uden-for-hjemmet/

https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Opvakst_og_Laring/1Tilskud-2017.pdfFerie

Ferieseddel udleveres først på året.

Der holdes lukket i weekender og helligedage.

Betalingsbetingelser

Pladsen skal betales forud, ved barnets start. Det fulde beløb indsættes på min bankkonto senest den sidste bankdag i den forudgående måned.

Ved efterfølgende betalinger skal det foretages via betalings-service.

Der betales fuld løn i opsigelsesmåneden, og der betales for alle 12 måneder uanset ferie, fridage eller sygdom.


Udmeldelse

Udmeldelse skal ske senest sidste hverdag ved månedens udgang. Ønsker man at opsige sin plads, er der 2 måneders opsigelsesfrist.

Ved manglende betaling, opsiges pasningsaftalen.

Priser - tilskud fra Odense Kommune

Forældrebetaling er tilskudsberettiget, samt der gives søskenderabat.            

Fra 1,0 år til 2,9 år          

Det fulde beløb er 7.500,- kr./mdr. Der kan ansøges om tilskud hos Odense Kommune på 5.204,-. Egenbetaling vil således kun være 2.296- kr./mdr.

Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar.      

Priser - tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune

Forældrebetaling er tilskudsberettiget, samt der gives søskenderabat.

Fra 1,0 år til 2,10 år Det fulde beløb er 7.500,- kr./mdr. Der kan ansøges om tilskud hos Faaborg-Midtfyn Kommune på 5.374,-. Egenbetaling vil således kun være 2.126,- kr./mdr.

Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar.